Trening Centar

Katalog svih treninga

28 sept. - 30 sept.
2021
10:04 - 10:05
27 sept. - 01 okt.
2021
09:00 - 17:00
22 sept. - 24 sept.
2021
10:09 - 10:09
20 sept. - 21 sept.
2021
09:00 - 17:00
15 sept. - 16 sept.
2021
09:00 - 17:00
10 sept. - 21 sept.
2021
10:08 - 10:08
10 sept. - 21 sept.
2021
10:01 - 10:01
06 avg. -

08:51 -
22 sept. - 24 sept.
2020
09:00 - 17:00
27 jul - 31 jul
2020
09:00 - 17:00
27 jul - 29 jul
2020
09:00 - 09:00
13 jul - 14 jul
2020
09:00 - 17:10
06 apr. - 10 apr.
2020
09:00 - 17:00

Dostupan je u VILT formatu

Na zahtev.

Na zahtev.

Oktobar

Septembar / Popunjeno

Izaberite klikom na prijavu.

Izaberite klikom na prijavu.

Izaberite klikom na prijavu.

Izaberite klikom na prijavu.

Izaberite klikom na prijavu.

Izaberite klikom na prijavu.

Izaberite klikom na prijavu.

Izaberite klikom na prijavu.

Uskoro

Dostupan je u VILT formatu

Uskoro novi datum

* U cenu nije uračunat PDV