Trening Centar

cropped-logo-new-1.png

                                           

 

Kompanija Ingram Micro primenjuje model rada od kuće kako bismo sprečili potencionalno širenje Covid 19 virusa, i svi treninizi će biti realizovani ali po principu VILT ( Vitrual Led Instructor Training ) nastave.

Na taj način naši instruktori kao i polaznici biće bezbedni u svojim domovima.

U sekciji VILT pogledajte termine najavljenih treninga.

 

 

                                               GDPR-EU.png

 

 

U Evropskoj uniji je 25. maja 2018. godine stupila na snagu Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR). Njenom usvajanju je prethodila dugogodišnja rasprava u Evropskom parlamentu (2012.- 2014.) i oko 4.000 podnetih amandmana na predloženi tekst. Nakon njenog usvajanja 2016. godine, državama članicama je ostavljeno vreme da donesu nove nacionalne zakone o zaštiti podataka o ličnosti, a na temelju GDPR-a. Za razliku od prethodne Direktive 95/46 o zaštiti podataka o ličnosti koja je predstavljala smernice državama članicama za regulisanje ove pravne oblasti, GDPR se primenjuje direktno na sve članice EU. Pored toga, primena GDPR se ne ograničava isključivo na države članice već na sve pravne subjekte u svetu koji obrađuju podatke o ličnosti lica koja se nalaze u EU (nuđenjem roba i usluga ili praćenjem ponašanja).

 

Kako je Republika Srbija država kandidat za članstvo u EU, tokom 2018. godine započeta je izrada novog zakona koji bi regulisao zaštitu podataka o ličnosti u skladu GDPR-om. Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 21. novembra 2018. godine novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL), a njegova primena odložena je za 21. avgust 2019. godine. ZZPL zapravo je prepisani GDPR, uz određene izuzetke koji se odnose na preuzimanje određenih članova iz Direktive EU 2016/680 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom podataka o ličnosti od strane nadležnih organa u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona krivičnih dela ili izvršavanja krivičnih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka. Osnovnu razliku između GDPR-a i ZZPL-a predstavlja teritorijalno važenje pa tako ZZPL štiti sva lica koja se nalaze teritoriji Republike Srbije.

GDPR obuke

GDPR obuke

Date: Uskoro novi datum
On Site / Virtual Instructor Led Training
Read more >>