O_ApprovedEducCenter_clr-2.png

 

Zahvaljujući partnerstvu sa Oracle University, Ingram Micro je postao jedan od tri Ovlašćena Oracle Obrazovna Centra na teritoriji Srbije.

Status Oracle Approved Education Center kao i Oracle Approved Education Reseller nam daje mogućnost da ponudimo obuku iz kompletnog Oracle asortimana i u svim raspoloživim formatima obuke.

  Classroom

  TOD - Training on Demand

  LVC  - Live Vitrual Class

 UPLS - Unlimited Product Learning Subscription

 

Naši kursevi pod vođstvom instruktora su razvijeni tako da polaznike uče veštinama koje su direktno usklađene sa stvarnim poslovima i potrebama IT tržišta a polaznici dobijaju visokokvalitetnu i efikasnu obuku.

Bez obzira da li ste inženjer mreže, pomoćnik u konfiguraciji ili generalni član IT osoblja, naš fleksibilni spektar kurseva Oracle Database pružiće vam detaljno znanje o pravilnoj administraciji Oracle sistema podataka.