Avaya

new_avaya_we_150.png

 

 

 

Avaya.jpg

Avaya aktivno prati epidemiju koronavirusa koja je zahvatila mnogo ljudi širom sveta. Glavni fokus je naravno na suzbijanju bolesti, ali učinak na kompanije i organizacije takođe su važni. Kao kompanija koja svojom tehnologijom komunikacija i rešenjima za timski rad omogućuje poslovanje, pružamo podršku tamo gde možemo.

Obrazovni sektor ima posebno veliku i hitnu potrebu jer se fakulteti i škole zatvaraju, a studenti, učenici i njihovi nastavnici ostaju kod kuće. Isto je i s neprofitnim i humanitarnim organizacijama koje rade na suzbijanju mnogih učinaka epidemije. Te organizacije treba da održavaju kontinuitet svog delovanja i omoguće nesmetan rad studentima, volonterima i zaposlenima.

Kako bi se te potrebe zadovoljile,

Avaya nudi poslovnu verziju (Business) Avaya Spaces servisa bez naknade obrazovnim i neprofitnim organizacijama širom sveta do 31. avgusta.

Za sve ostale korisnike Avaya nudi mogućnost korišćenja istog softvera besplatno 3 meseca.

Ova besplatna ponuda Avaya Spaces servisa pruža korisnicima audio i videokonferencije kapaciteta do 200 učesnika, prostore za chat, deljenje i čuvanje podataka, kao i dostupnost putem internet pretraživača ili mobilne aplikacije. Ako mislite da bi ove mogućnosti bile od pomoći vašoj organizaciji

Kontaktirajte nas tim na email :

Diigitalna-solidarnost-avaya@ingrammicro.com

Zajedno možemo pomoći u poboljšanju života onih koji su pogođeni epidemijom koronavirusa.