VMware Tanzu

VMware_Tanzu_Logo.png

Modernizujte svoje aplikacije i infrastrukturu za kontinuirano isporučivanje boljeg softvera za proizvodnju

logo-vmware-tanzu-mission-control_1.jpg

Ubrzajte svoje poslovanje uz  pomoć potpune modernizacije

Većina velikih preduzeća danas ima milione redova postojećeg koda koje je teško održavati i menjati - ali ove aplikacije su od suštinskog značaja za poslovanje. Kako onda možete da povećate vrednost Vaših postojećih ulaganja u softver da biste imali koristi od savremene isporuke softvera i operacija? Kako možete pojednostaviti način rukovođenja modernizovanim radnim opterećenjem uz postojeći softver? Kako možete unaprediti korisničko iskustvo prilikom proizvodnje ?

Na osnovu dugogodišnjeg pomaganja najvećim svetskim kompanijama za izgradnju temelja za digitalno poslovanje, VMware je tu za ono što bi mogao biti Vaš najvažniji posao: modernizacija Vaše aplikacije i infrastrukture. VMware Tanzu nudi potpunu modernizaciju, omogućavajući da transformišete svoje timove i aplikacije, a pojednostavite  operacije softvera u multi-cloud infrastrukturi.

 

logo-vmware-tanzu-mission-control_1.jpg

Modernizujte svojim tempom 

Uz VMware Tanzu možete  transformisati svoje aplikacije i infrastrukturu na način koji Vama najviše odgovara , kao i odgovarajućim tempom. Ukoliko Vam je prioriet brža izgradnja boljeg softvera, možemo Vam pomoći da modernizujte aplikacije koje su Vam najvažnije i da automatizujete put to proizvodnje. Možemo Vam pomoći na infrastrukturnoj strani uspostavljanjem jedinstvenog operativnog modela za virtuelne mašine i kontejnere u Vašem privatnom oblaku. Olakšavamo proširenje konzistentnog modela širom oblaka, u potpunosti iskorišćavajući Kubernetes. Zatim Vam omogućavamo da upravljate svojom savremenom infrastrukturom i aplikacijama centralno i sigurno.

Sledeći slučajevi upotrebe pružaju više detalja o tome kako možete da  modernizujete aplikacije i infrastrukturu sa VMware Tanzu.

logo-vmware-tanzu-mission-control_1.jpg

Modernizujte postojeće aplikacije

Vaše postojeće aplikacije mogu biti teške za ažuriranje, integraciju i skaliranje. Samim tim otežano je kreiranje novih, inovativnih digitalnih iskustava za Vaše korisnike. Takođe, postoji rizik od potencijalnog bezbednosnog propusta koji može nastati tokom vremena. VMware Tanzu sa VMware Tanzu Labs Vam može pomoći da kreirate i izvršite strategiju modernizacije aplikacija.

Možda ćete odlučiti da postojeća radna opterećenja spremite u kontejner da biste ih pokrenuli u oblaku radi boljih rezultata u okviru sigurnosti i upravljanja. Ili možete ponovo graditi arhitekturu i prepisati postojeći, kritičan softver za posao, koji će biti otporniji i bolji. Istovremeno, možete modernizovati svoju infrastrukturu kako biste pojednostavili način na koji upravljate oblakom, klasterima i aplikacijama uz sigurnost, stabilnost i lakoću.

 

logo-vmware-tanzu-mission-control_1.jpg

Poboljšajte iskustvo programera


Ako ne dozvoljavate svojim programerima da budu produktivni, usporavate svoje poslovanje. Programeri bi trebalo da budu u stanju da se usredsrede na razvoj koda, ne trošeći vreme na infrastrukturu.

Uz VMware Tanzu, programeri su obezbeđeni celokupnim lancem isporuke softvera koji može brzo i kontinuirano da ih dovede do boljih rezultata. Oni mogu isporučiti softver sa sigurne, automatizovane platforme. Mogu da pristupe samoposlužnom katalogu open-source blokova kao što su komponente aplikacije ili baze podataka. Mogu primeniti moderne prakse za real-time aplikacije. Plus, mogu da održavaju vidljivost aplikacije u proizvodnji za brže rešavanje problema i poboljšanje funkcija.

 

logo-vmware-tanzu-mission-control_1.jpg

Brzina usvajanja Kubernetes u preduzeću

 

Iako Kubernetes može pojednostaviti isporuku kontejnera, to može da bude kompleksno za primenu i funkcionisanje. Zapravo, glavna prepreka usvajanju Kubernetes-a u preduzeću je nedostatak iskustva i stručnosti.

VMware Tanzu se bavi prvim i drugim danom odnosno opterećenjem operacija Kubernetes koje se lako nadograđuju sa unapred integrisanim i proverenim komponentama. Ovo Vam omogućava da pokrećete iste K8 preko data centra, javnog cloud-a i pruža sigurno iskustvo za sve razvojne timove. Takođe se može koristiti sa Vašim postojećim alatima data centra i radnim tokovima koji programerima pružaju sigurnost, pristup konformnim Kubernetes klasterima u Vašem VMware privatnom cloud-u.

 

logo-vmware-tanzu-mission-control_1.jpg

Pojednostavljenje migracije oblaka

Mnoge organizacije imaju zadatak da prenose posao u javni cloud u nadi da će se poboljšati rad i smanjiti troškovi. Migracija u cloud nije samo pitanje infrastrukture. Mnogo je bitnije da imate aplikacije koje se mogu pokrenuti u oblaku. Prihvatanje oblakaa zahteva više od pristupa prostog ,,prebacivanja”.

VMware Tanzu i VMware Tanzu Labs Vam pomažu da modernizujete svoj postojeći portfolio i pokazaće Vam najbolji način za pravljenje novih, native aplikacija u oblaku. Migrirajte Vaše aplikacije u oblak kada budete spremni i dobićete mobilnost koja Vam je potrebna prilikom  prelaženja na različite oblake kad operacije to od vas zahtevaju.

 

logo-vmware-tanzu-mission-control_1.jpg

Upravljajte oblacima, klasterima i aplikacijama sa jednog mesta

Kako se Vaš Kubernetes otisak širi na više data centara i oblaka, pitanje je kako da zadržite jedinstvene smernice i bezbednosne funkcije, kao i kako da efikasno pokrećete svoje aplikacije na globalnom nivou?

VMware Tanzu pruža centralizovano upravljanje životnim ciklusom i menadžmentom polisa za sve vaše Kubernetes klastere koje koriste različiti timovi i nalaze se na različitim cloud-ima. Ako koristite mikroservise,možemo Vam pomoći da povećate opseg sa kompletnim upravljanjem mrežnim servisom. Takođe, dobijate i platformu za posmatranje koja omogućava svakom timu da razume kako  aplikacije rade i rešavaju probleme u realnom vremenu pre nego što utiču na poslovanje.

 

 

 

VMware Tanzu izdanja

VMware-Tanzu-editions.png
 

 • VMware Tanzu Basic

Pojednostavite Kubernetes operacije na licu mesta kao deo vSphere7

Tanzu Basic nudi Kubernetes open-source distribuciju, upakovanu za preduzeće i isporučuje se kao deo Vaše postojeće infrastrukture za podršku modernizacije aplikacija. Tanzu Basic postavlja cloud sa izvornom konstrukcijom u ruke administratora za virtuelizaciju, direktno obezbeđujući klastere iz vCentra. Pokrenite VM i kontejnere rame uz rame.

 

 • VMware Tanzu Standard

Pojednostavite rad Kubernetesa kod primene u više cloud-a

Tanzu Standard isporučuje open-source Kubernetes distribuciju sa  konstantnim operacijama i upravljanjem, na taj način podržava Vašu infrastrukturu i modernizaciju aplikacija. Centralizovan pristup  upravljanja i upravljanje za klastere i timove u lokalnim prostorijama, javnim oblacima i ( edge) . Obezbeđuje programerima pristup radnom prostoru Kubernetesa na kojima se mogu slobodno graditi njihove savremene aplikacije.

 

 • VMware Tanzu Advanced

Pojednostavite i osigurajte životni ciklus kontejnera i  ubrzajte isporuku modernih aplikacija

Tanzu Advanced nudi modularne sposobnosti koje Vam omogućavaju da prihvatite (DevSecOps) i uspostavite platformu za moderne aplikacije koje rade za Vašu organizaciju. Automatski izgradite tok usklađenih kontejnera. Zaštitite svoj softverski lanac snabdevanja od kraja do kraja. Operacionalizujte kontejnere i  klastere po oblacima.Bilo da Vaša organizacija tek počinje ili već ima mnogo kontejnera životnog ciklusa, Tanzu Advanced mogućnosti mogu da odgovore na Vaše najteže izazove danas i mogu da podrže celokupan put modernizacije koji je pred Vama.

NA PRVI POGLED

VMware Tanzu Vam omogućava da napravite, pokrenete i upravljate modernim aplikacijama na bilo kom oblaku i da neprestano isporučujete vrednost svojim klijentima. Sa VMware  Tanzu, možete pojednostaviti operacije na  više oblaka  i olakšati programerima rad uz lak pristup pravim resursima. VMware Tanzu omogućava razvojnim i operativnim timovima da zajednički rade na poptuno novi način koji će doprineti transformacijama poslovnih  rezultata.

 

KLJUČNI BENEFITI

 

 • Brže isporučivanje odličnog softvera - Povećajte brzinu savremenim softverom koji povezuje okvire, usluge i potvrđene open source tehnologije.

 • Pojednostavljenje operacija na multi-cloudu - Pripremite svoju infrastrukturu za rad sa savremenim aplikacijama i centralno upravljajte Vašim oblacima, klasterima i aplikacijama

 • Transformišite razvojne i operativne timove - Ujedinite programere i operativne timove oko zajedničkog cilja

 

ISHODI

 

 • Ubrzanje poslovanja  počevši od produktivnosti programera i brzina aplikacija do inovacija proizvoda i zadovoljnijih korisnika

 • Agilne operacije visokih performansi sa sigurne skalabilne, pristupačne, isplative infrastrukture dizajnirane sa više cloud-a
 • Osnaženi timovi koji dolaze iz moderne kulture fokusirane na konstantnom dostavljanju vrednosti krajnjem korisniku. Zadržavanje i privlačenje velikih talenata.

 

VMWARE TANZU LAB USLUGE

Tehnologija je samo deo bilo koje inicijative za modernizaciju. Pored toga potrebna je i stručna podrška na putu ka boljoj isporuci rezultata u predviđenom vremenskom periodu.

VMware Tanzu™ Labs™ mogu osnažiti Vaše timove da brže odgovaraju potrebama korisnika i da isporučuju rezultate koji održavaju Vaš biznis.

Tanzu Labs Vam omogućava da:

 

 • Kreirate i modernizujete aplikacije. Brzom procenom kritičnih poslovnih aplikacija postojeći softver se brže migrira!
 • Razvijete Kubernetski baziranu platformu aplikacije i da je lako pokrenete, olakšavajući posao programerima

 

Usvojite savremene prakse i menjate kulturu koja je neophodna za značajnu transformaciju i održiv uspeh!

 

 

Popunite prijavu i zakažite besplatne konsultacije sa našim ekspertskim timom.