Marketinška podrška

 

Marketinška podrška je važna komponenta našeg poslovanja.Na mesečnom nivou se organizuju i sprovode različite aktivnosti  u cilju povećanja  lojalnosti  naših partnera i povećanje njihovog  interesa za saradnju  sa nama.

Zajedno sa  vama  organizujemo  prezentacije i promocije za krajnje korisnike. Organizujemo obuke, radionice, konferencije, seminare, kreativne programe. Na taj način okupljamo naše partnere i ključne predstavnike vendora, omogućavamo uspostavljanje  kontakata, informisanje o najnovijim tehnologijama i naprednim IT rešenjima kao i razmenu inovativnih ideja.

Na našem sajtu uvek možete pronaći informacije o aktuelnim promo programima, kao i o najnovije vesti o aktuelnim ponudama i dešavanjima.