Tehnička podrška

 

Naše višegodišnje iskustvo i ulaganje u tehničko znanje i razvoj poslovanja omogućava nam da ponudimo širok spektar kvalitetnih tehničkih usluga za realizaciju projekata bilo kog nivoa kompleksnosti, od više milionskih implementacija do implementacija za mala i srednja preduzeća.

Mi kontinuirano radimo na poboljšanju kvaliteta tehničke podrške kao i na osposobljavanju odgovarajućeg broja stručnjaka  sa komercijalnim i tehničkim sertifikatima svetskih  vodećih  vendora u oblasti IT tehnologija.