NOVO u našem portfolio- Beta Systems AUCONET BICS (Business Infrastructure Control System)

NOVO u našem portfolio- Beta Systems AUCONET BICS (Business Infrastructure Control System)

12 april 2020

U vremenu krize sa COVID-19, sve više dolazi do značaja mogućnost da za Vaše klijente možete raditi nadzor nad kompletnom infrastrukturom daljinski i bez pristupa prostorijama klijenta.

 

AUCONET BICS (Business Infrastructure Control System)

IT Operations Management - Network Access Control

rešenja za nadgledanje, kontrolu i sigurnost IT mreže

 

 

AUCONET BICS obezbeđuje punu vidljivost, zaštitu i kontrolu svih mrežnih uređaja u realnom vremenu, bez obzira na proizvođača uređaja.

 

AUCONET BICS – nadgledanje i upravljanje čitavom mrežom sa jedinstvenog grafičkog interfejsa.

 

AUCONET BICS omogućuje:

 

  • Otkrivanje svih mrežnih uređaja i krajnjih tačaka (ruteri, svičevi, serveri, PC, štampači, tableti, pametni telefoni, ATM-ovi, POS/Kiosk terminali, IP kamere, termostati, SCADA industrijski uređaji kao što su pumpe, senzori i produkcione mašine)

 

  •  Nadgledanje i upravljanje čitavom IT mrežom sa jedinstvenog grafičkog interfejsa

 

  • Network Management – upravljanje konfiguracijom, dodela VLAN-ova, praćenje statusa

 

  • Network Security Management – nedozvoljeni uređaji, krađa identiteta, detekcija novih pristupnih tačaka, detekcija konfiguracionih promena, analiza komunikacionih obrazaca

 

  • Systems Management – praćenje stanja, distribucija softvera, primena zakrpa

 

  • Asset Management – kategorizacija asset-a, atributi, međusobni odnosi asset-a, vizuelizacija na mapi

 

Za sve informacije u vezi ovog rešenja molimo pošaljite mail na srdjan.gligoric@ingrammicro.com.

 

 

Više informacija i na linku: AUCONET BICS