IaaS -Infrastruktura kao Servis

Cloud servisi u formi IaaS

 

IaaS je osnovni model Cloud usluge u okviru kojeg  imate mogućnost kreiranja virtuelnog računara/servera korišćenjem virtuelne platforme računarske infrastrukture kroz virtuelne serverske i desktop mašine.

U okviru ovog modela servisa birate kako operativni  sistem tako i paket aplikacija koji ćete koristiti. Na bazične konfiguracije možete instalirati programe koji su vam potrebni. Izabrane konfiguracije se  po potrebi mogu proširiti dodatnom memorijom, kao i dodatnim diskovima za skladištenje podataka.

 

Partnerima je na raspolaganju širok spektar bazičnih opcija koje mogu koristiti za svoja rešenja, u zavisnosti od karakteristika sistema koje su potrebne za ponudu korisnicima.

 

 

cloud-banner.jpg