Prijava za polaganje ispita

 

Napomene:

  • Radno vreme testing centra je od ponedeljka do petka u terminu od 09:00 do 16:00
  • Kada ispit bude zakazan, automatski će stići potvrda na navedenu e-mail adresu sa detaljima ispita (datum, vreme, broj ispita..).

Ukoliko je kandidat ranije polagao ispit-e, potrebno je navesti e-mail adresu koja je vezana za VUE nalog. Ukoliko kandidat NIJE do sada polagao ispit-e u Pearson VUE testing centru potrebno je navesti e-mail adresu koja će trajno biti vezana za nalog kandidata (naš savet je da to bude yahoo, hotmail, gmail… e-mail adresa)