Check Point Cyber Security Engineering (CCSE) R80.40

Check Point Cyber Security Engineering (CCSE) R80.40

Check Point Cyber Security Engineering (CCSE) R80 je trening namenjen ekpertima koji će obavljati napredno konfigurisanje Check Point Softverskih rešenja. Cilj kursa je razumevanje i sticanje veština neophodnih za konfiguraciju i optimalno upravljanje Check Point Next Generation Firewall-om.

 • CCSA trening/Sertifikat
 • Poznavanje osnova Windows-a, UNIX-a, mrežnih sistema, TCP/IP i korišćenja Interneta
 • Sistem Management
 • Automatizacija i Orkestracija
 • Redundantnost
 • Optimizacija
 • SmartEvent
 • Mobile and Remote Acces
 • Threat Prevention
 1. Napredne CLI komande
 2. Primena upgrade, patches i hotfixes
 3. Opisivanje Check Point Firewall infrastrukture
 4. Napredne metode centralizovanog prikupljanja logova upotrebom CPView i CPInfo
 5. Upotreba Check Point API u fleksibilnoj automatizaciji sistema
 6. Napredne ClusterXL funkcionalnosti
 7. Prednosti VRRP redundanse
 8. Prednosti i princip rada SecureXL-a
 9. Prednosti i princip rada CoreXL-a
 10. Komponente SmartEvent-a koje nam omogućavaju arhiviranje logova, kao i generisanje incidenata
 11. SmartEvent procesi koji ukazuju na security propuste na mreži
 12. Razumevanje SmartEvent-a u cilju detekcije i suzbijanja security pretnji
 13. Princip rada Mobile Access Software Blace i njegove bezbedne komunikacije
 14. Instalacija Mobile Access-a
 15. Check Point rešenja za pristup sa udaljene lokacije
 16. Check Point Capsule, njene komponente i princip rada
 17. Check Point rešenja protiv cyber napada, kao što su Zero-day i Advanced Persistent Threats
 18. Princip rada SandBlast-a, Threat Emulation i Threat Extraction u prevenciji
 19. Check Point Threat Prevention u funkciji sprečavanja gubitka korporativnih podataka na pametnim telefonima i tabletima
 1. Upgrade Security Management Server na R80.20
 2. Dodavanje Check Point Hotfixes
 3. Konfigurisanje Cluster-a
 4. Napredna CLI Firewall Administracija
 5. Konfigurisanje manualnog NAT-a
 6. Kreiranje Objekata koristeći Check Point API
 7. Konfigurisanje Check Point VRRP-a
 8. Dodavanje Sekundarnog Security Management Servera
 9. Viewing the Chain Modules
 10. Rad sa SecureXL-om
 11. Rad sa CoreXL-om
 12. Prepoznavanje pretnji koristeći SmartEvent
 13. Upotreba Mobile Access
 14. Razumevanje i konfigurisanje IPS-a
 15. Konfigurisanje Threat Prevention i Threat Protection
 16. Konfigurisanje Threat Emulation i Threat Extraction

Kontakt

Našem timu za podršku možete se obratiti putem adrese

trening-serbia@ingrammicro.com

Checkpoint-Serbia@ingrammicro.com

Date: 18 - 20 oktobar 2022
09:00 - 17:00

Duration: 3 dana

Location: Hibrid On site / On Line

Literatura: Autorizovani materijal u .pdf formatu

Attachments:

r80-10-CCSE-overview-1.pdf

Language: srpski

Price:

 Register here

* U cenu nije uračunat PDV